Priser

Prisoversikt for de vanligste tjenestene. Gjelder fra 1. juli  2013

Barn under 16 år er gratis (nytt fra 1. januar 2010). Automatisk frikort er innført fra 1. juni 2010.

Egenandeler:

 • Konsultasjon hos allmennlege, spesialist i allmennmedisin 188 kr
 • Konsultasjon hos turnuslege 142 kr
 • Enkel pasientkontakt, forespørsel, rådgiving 46kr
 • Tillegg for taking og innsending av blodprøver 48 kr
 • Tillegg for taking og innsending av andre prøver 48 kr
 • Taking og undersøkelse av hemoglobin, blodsenking og telling av hvite blodlegemer og mikroskopering av urin (uten legekonsultasjon) 56 kr

Annet:
Omfattes ikke av frikortordningen. Du må betale for dette selv om du har frikort

 • Utskrift av journal 85 kr
 • Forsendelse av henvisninger 56 kr
 • Ekspedisjonsgebyr for forsendelse hjem 56kr

Tillegg for materiell ved bestemte prosedyrer:

 • Gynekologiske undersøkelser, enkle elastiske bind m.m 57 kr
 • Spirometri, EKG, rektoskopi, enkel sårskift m.m 86 kr
 • Kateterisering, mindre kirurgiske inngrep m.m 120 kr
 • Større kirurgiske inngrep, større sårskift m.m 1645 kr