Konsultasjon

Konsultasjoner foregår kun etter timebestilling, i ordinær kontortid.  Hjemmebesøk kun etter avtale.
Allminnelig konsultasjonstid er mellom 15 og 20 minutter.  Vi har som mål å holde tidsrammen og i minst mulig grad  å bli forsinkede i løpet av dagen. Dette kommer alle pasienter til gode.
Dersom det er mange ting som må tas opp på time vil det da ofte være nødvendig med flere timer.  Dersom det er ønskelig med lengre tid  på timen bes dette tas opp med legen. Vi oppfordrer til å ta med huskelapp om nødvendig.
Vi har også mulighet til e-konsultasjon via helsenorge.no. Her kan du komme i kontakt med legen og ha en legetime på nett. Legen vil svare på svare innen 5 virkedager. Det er vanlig egenadel på e-konsultasjon.  E-konsultasjon kan bare brukes om tilstander legen kjenner til fra før. Den kan ikke brukes til sykemelding da krever NAV  oppmøte på legekontor.
Trykk her for å logge inn og starte e-konsultasjon: https://helsenorge.no/kontakt-fastlegen
Her er en video som forklarer hvordan det fungerer: https://vimeo.com/194981142