Konsultasjon

Konsultasjoner foregår kun etter timebestilling, i ordinær kontortid.  Hjemmebesøk kun etter avtale.
Allminnelig konsultasjonstid er mellom 15 og 20 minutter.  Vi har som mål å holde tidsrammen og i minst mulig grad  å bli forsinkede i løpet av dagen. Dette kommer alle pasienter til gode.
Dersom det er mange ting som må tas opp på time vil det da ofte være nødvendig med flere timer.  Dersom det er ønskelig med lengre tid  på timen bes dette tas opp med legen. Vi oppfordrer til å ta med huskelapp om nødvendig.