Ansatte

Borgeåsen Legesenter DA er et legefellesskap med 4 allmennleger.  Foruten legene består staben vår av 4 dyktige legesekretærer med lang erfaring og god kompetanse i pasientbehandling.

I tillegg til våre faste leger har vi også turnuskandidat på legekontoret.  Turnuskandidaten er ferdigutdannet lege som er i sin avsluttende fase av utdanningen med en praksisperiode på legekontoret etter endt sykehustjeneste.  Vi ønsker at turnuslegen lærer mest mulig under oppholdet og oppfordrer pasientene til  å benytte seg av time hos turnuslege både ved øyeblikkelig hjelp og på ordinære timer

Fastelegene har hver sin dag med kommunalt arbeid eller annet arbeid, hvor de ikke er til stede på kontoret enten deler av eller hele dagen.