Leger

Gunnar Sporastøyl – spesialist i Allmennmedisin, har deleliste med

Espen Gjærum - godkjent Allmennlege

 

Sissel Borthne Gundersen – spesialist i Allmennmedisin,

 

Siamek Shekarchi- godkjent Allmennlege

 

Hulda Birna Eiriksdottir- godkjent Allmennlege