Leger

Gunnar Sporastøyl – spesialist i Allmennmedisin, har deleliste med

Espen Gjærum - godkjent Allmennlege

Sissel Borthne Gundersen – spesialist i Allmennmedisin

Hulda Birna Eiriksdottir- spesialist i Allmennmedisin

Siamek Shekarchi- godkjent Allmennlege